Finn din Viaplaykonto

Har du registrert deg med flere e-postadresser og er usikker på hvilke som finnes hos oss? Pust ut – du kan finne ut hvilke kontoer som er koblet opp til ditt betalingskort ved å angi dine kortdetaljer på følgende side: account.viaplay.no/find.

Merk at du behøver å være pålogget med en av dine kontoer på Viaplay.no for å kunne gjennomføre søket.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke lagre komplett kortinformasjon, derfor kommer vi til å liste opp samtlige kontoer som matcher med de deler av kortnummeret du skrev inn. En del av brukernavnet kommer til å skjules ved søket, men vi håper at du kjenner igjen din konto, og med dette kan du logge inn med rett informasjon.

Hvis du ikke kjenner igjen noen av epost-adressene eller hvis søket ikke ga noen treff, forsøk gjerne igjen med et annet betalingskort.

Kontakt oss